PALVELUT

Palvelut suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pienet ryhmät max4hlö tai yksilö käyntinä.


Hevostoiminta

Hevostoiminnassa hoidetaan hevosia, ajetaan ja ratsastetaan ilman suurempia tavoitteita. Olemalla yhteydessä, s. Postitse tai viestillä, voit sopia oman hevostoiminta tuokion, joko irtotuntina tai säännöllisesti esim. kerran viikossa.

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on työskentelytapa, jota voidaan käyttää sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä sosiaaliseen kuntoutukseen. Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta.

Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta on 1/23 julkaistu väitöskirja. Väitöskirja vahvistaa sitä tietoa jota aiemminkin on saatu pienemmissä tutkielmissa, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee lasten ja nuorten oppimista sekä sosiaalisia ja tunne taitoja. Sosiaalisten taitojen ohjelman intervention jälkeen oppilailla oli vähemmän ns. outoja ajatuksia ja poikien sääntöjen vastainen käyttäytyminen väheni. Huolimatta siitä, että kontrolliryhmille ei järjestetty interventiota, myös näiden ryhmien oppilaiden ajattelun ongelmat ja verbaalinen aggressiivisuus vähenivät. Oppilaiden keskittyminen- ja koulumotivaatio parantui. Linkki alla

  Lessons Learned from Horses: Three Pedagogical Interventions Promoting Well-being of Students with Special Educational Needs.

Eduskunnassa perustettiin vuonna 2022 eläinavusteinen työryhmä, jonka tavoitteena on saada eläinavuisteinen työskentely osaksi koulutus- ja hyvinvointipalveluita. Tuoreen väitöksen mukaan talli voi olla oppimisympäristö.

Vahvuusperusteinen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista on perinteisesti erityispedagogisten mallien mukaan lähdetty negatiivissävytteisesti etsimään heikkouksia, sitä mikä oppilaassa on vikana, mitä pitää tukea, korjata tai parantaa. Esimerkiksi erityisopettajan oppimisvaikeustesteillä löytyy heikkoudet, mutta ei vahvuuksia. Näiden rinnalla on tärkeätä huomata henkilön vahvuudet, hyvät puolet, joiden avulla voidaan loistaa – ja saada osaamistamme paremmin käyttöön ja julki. Vahvuudet löydettyään oppilas voi monin tavoin kompensoida heikompia osa-alueitaan vahvuuksillaan ja siten koulumotivaatio säilyy.

Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa taustalla on ajatus, että ihmisellä tai organisaation jäsenillä on jo itsellään voimavarat ja keinot omien ongelmiensa ratkaisemiseksi. Valmentajana en siis tarjoa valmennettavalle valmiita vastauksia vaan autan asiakasta löytämään itsestään voimavaroja. Kun lapsi- nuori tai perhe itse löytää ratkaisun ongelmaan he myös paremmin motivoituvat tekemään muutosta kuin silloin jos muutos ehdotus annetaan valmiina.


Apua ahdistukseen


Tule kokemaan rentouttava ja eheyttävä hetki yhdessä hevosen kanssa. Ei vaadita aiempaa hevoskokemusta tai muutakaan taitoja toimia vain kiinnostus hevosia kohtaan riittää. Erillisellä ajanvarauksella. 

CwC- Istunta valmennusta


Oletko koskaan miettinyt kuinka ratsastaessa ihmisen istunta vaikuttaa hevoseen, onko se uhka vai mahdollisuus?

Perehtymällä ihmisen kehontoimintaan ja kuinka se missäkin asennossa vaikuttaa hevosen liikkeeseen saat aivan uudenlaisia ulottuvuuksia omaan istuntaasi ja hevosen liikkeeseen.

Istunnasta tulee vakaampi, tasapainoisempi ja hevoselle selkeämpää  ja pystyt vaikuttamaan omalla istunnalla hevosen liikkeeseen, tasapainoon sekä kokoamiseen. Samalla ratsastaja oppii paljon omasta kehosta ja  sen hallinnasta.

Ratsastuksesta tulee hevoselle huomattavasti miellyttävämpää ja ratsastajalle turvallisempaa. 


Klikkaa tästä ja aloita kirjoittamaan. Voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque porro quisquam est qui dolorem ipsum quia.

Luo kotisivut ilmaiseksi!